May 23, 2023

Při koupi nemovitosti prověřujte přístup z veřejné komunikace

Kupujete-li jakoukoliv nemovitost, je vždy naprosto zásadní, abyste si prověřili, zda je k ní přístup z veřejné komunikace.

Takový přístup může být faktický (kdy vámi kupovaná nemovitost bezprostředně sousedí s veřejnou komunikací), či právní (spočívající například ve věcném břemeni průchodu, či průjezdu z veřejné komunikace přes cizí nemovitost na vámi kupovanou nemovitost).

Mé klientce se v minulosti přihodilo, že kupovala byt v bytovém domě v malé obci, k němuž sice vedla cesta, avšak v katastru nemovitostí byl pozemek, na němž se cesta nacházela, zapsán nikoliv jako komunikace, nýbrž jako zahrada. Klientka nákup bytu financovala z hypotečního úvěru. Banka danou situaci vyhodnotila tak, že k bytu přístup z veřejné komunikace není, a odmítala klientce poskytnout financování.

Štěstím v neštěstí bylo, že pozemek, na němž se nacházela přístupová komunikace a který byl zapsán v katastru nemovitostí jako zahrada, patřil obci, která byla klientce ochotná v dané situaci pomoct. Vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že na pozemku (vedeném v KN jako zahrada), se nachází přístupová komunikace k bytovému domu a je přístupná komukoliv bez omezení. S tímto prohlášením se banka nakonec spokojila a klientce financování poskytla.

Z tohoto případu plyne ponaučení, že při koupi nemovitosti, ať domu, nebo bytu, je potřeba vždy prověřit přístup k této nemovitosti.

A to především v situaci, kdy hodláte koupi nemovitosti financovat hypotečním úvěrem. Kdyby se ve shora popsaném případě mé klientky banka bývala nespokojila s písemným prohlášením obce, mohla se klientka ocitnout v situaci, kdy by nebyla schopná dostát svým smluvním závazkům při koupi nemovitosti a mohla by se tak vystavit i případným smluvním sankcím.

...

Prodáváte nebo chcete koupit nemovitost? Neváhejte se nám nezávazně ozvat.