Dec 5, 2023

Omezený přístup k hypotečnímu financování pro cizince.

Cizinci ze zemí evropské unie si často myslí, že pro ně koupě nemovité věci v České republice nebude představovat žádný problém. Tak tomu skutečně je, pakliže tito cizinci nehodlají k nákupu nemovité věci využívat Hypoteční financování. V případě, kdy hodlají nemovitost v České republice kupovat za pomoci za pomocí hypotečního úvěru, jsou často překvapeni tím, že navzdory evropskou unii garantovanému volnému pohybu osob, mohu mít problém získat od českých bank Hypoteční úvěr.

České banky totiž v takovém případě požadují, aby takový cizinec prokázal že má zdroj příjmů na území České republiky. Pakliže tedy jde o cizince, kterému žádné příjmy na území České republiky neplynou, byť může mít zcela nadstandartní příjmy ze své domovské země, nebude mu to nic platné a české banky mu Hypoteční úvěr neposkytnou.

A to navzdory tomu že by Hypoteční úvěr cizince byl zajištěn zástavním právem smluvním zřízeným ve prospěch české banky na české nemovité věci. Pakliže tedy cizinec, byť jde občana evropské unie, uvažuje o koupi nemovité věci v České republice Situaci kdy mu na území České republiky neplynou žádné příjmy, musí počítat s tím že mu jakékoli financování takové koupě pomocí hypotečního úvěru u českých bank je zapovězeno.

Pokud tedy prodáváte nemovitost a zájemce o koupi je cizinec, ujistěte se, že váš potenciální kupující má financování vyřešené a je schopen za nemovitost zaplatit. Jinak totiž můžete strávit spoustu času předsmluvním jednáním, abyste za několik týdnů zjistili, že zájemce - cizinec nemá vyřešené financování, například hotovostí.