Sep 22, 2023

Proč je vkladové řízení u katastrálního úřadu vždy přerušeno na 20 dní?

Nový občanský zákoník a s ním související předpisy přinesly od roku 2014 podstatnou změnu, týkající se průběhu vkladového řízení. Každé vkladové řízení vedené u kteréhokoliv katastrálního úřadu je od roku 2014 vždy bez výjimky přerušeno na dobu 20 dní. Během této doby katastrální úřad nesmí provést vklad do katastru nemovitostí.

Okamžitě po zahájení vkladového řízení je katastrální úřad povinen zaslat vlastníkovi nemovitosti písemné vyrozumění o zahájení vkladového řízení. Zmíněná lhůta 20 dnů slouží k tomu, aby měl vlastník nemovitosti časový prostor podniknout právní kroky v případě, že by vkladové řízení bylo zahájeno bez jeho vědomí (například v důsledku podvodu) a aby tak nedošlo ke kvapnému provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, proti němuž by se vlastníkovi nemovitosti již bránilo podstatně hůře.

Byť tedy nějakého neznalého účastníka vkladového řízení může znejistět fakt, že je zahájené vkladové řízení obratem přerušeno na dobu 20 dní, jde ve skutečnosti o standardní postup katastrálního úřadu, který vyplývá z platné právní úpravy.

...

Prodáváte nebo chcete koupit nemovitost? Neváhejte se nám nezávazně ozvat.